Over

stephan-coudassot-berducou-saitqe6-Oyo-unsplash
Casino online
Over

We zijn blackjacktellen, een van de meestpopulaire online casino’s terwereld! We opendenvoor het eerstonzedeurenvoorspelers in 1997 alspioniers in de online gaming-business enalsonderdeel van de beroemde blackjacktellen holdingsgroep. Sindsdienhebbenmeer dan 26 miljoengebruikersgenoten van onzemeermaalsbekroondecasinospellenenpromoties. Sindsseptember 2005 zijnwijgenoteerdaan de London Stock Exchange. U kunt er zeker van zijndat u in goedehanden bent wanneer u blackjacktellen speelt.

WINNAAR VAN VELE AWARDS

Je speelt met de besteals je blackjacktellen speelt! We hebbeneen hele reeks belangrijkeprijzengewonnen, waaronder de EGR Award voorBeste Casino Operator in 2019, evenalsonderscheidingen van Gaming Intelligence en de Global Gaming Awards, om er maar eenpaartenoemen. Naarmate de tijdverstrijktenons merk naarnieuweengedurfdehoogtenevolueert, blijftonze naam geloofwaardigheidverdienen.

Spellen!

We zijneenuniek online casino. We hebbeneen interne staf die volledigoriginelespellenmaakt, exclusiefvoor blackjacktellen, met meer dan 2.000 topklassespellen om uittekiezen. Je kuntkiezenuiteen breed scalaaangokautomaten, waaronderconventionelegokautomaten, gokautomaten met meerderelijnenengokautomaten met progressieve mega-jackpots.

Dezezijnbeschikbaarnaastonzetraditioneletafelspellenzoals blackjack, roulette en baccarat, evenalsonzespannende Live Casino-tafelsenspelshows, die eenfavorietekeuzeblijvenonderspelers.

peter-wendt-uj-I96UWtcQ-unsplash
nathana-reboucas-1riTdO9dW3c-unsplash